UBBC tỉnh chỉ đạo các đơn vị bầu cử sớm (12/05/2021)

Hôm nay (12.5.2021), UBBC tỉnh ban hành Công văn số 142 gửi các cơ quan, đơn vị bầu cử sớm hơn 01 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (cụ thể là ngày 22/5/2021) chỉ đạo về việc lên kế hoạch, phương an tổ chức việc bầu cử sớm.

Theo đó, các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; UBND và UBBC các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp và thành phố Buôn Ma Thuột triển khai 2 nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: UBBC tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương khẩn trương lên kế hoạch, phương án tổ chức việc bỏ phiếu sớm và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Các Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu sớm biết về ngày bầu cử sớm đã được Hội đồng bầu cử quốc gia xác định, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. Các tổ chức phụ trách bầu cử phải rà soát toàn bộ các công việc cần thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai: Danh sách các khu vực bỏ phiếu sớm cũng được UBBC tỉnh triển khai cụ thể như sau: Đối với các khu vực bỏ phiếu thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Ea Súp gồm: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737, khu vực bỏ phiếu số 10, thuộc xã la Rvê; Đồn Biên phòng la Rvê, khu vực bỏ phiếu số 11, xã la Rvê; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Nuê, khu vực bỏ phiếu số 6, xã Ea Bung; Đồn Biên phòng Yok M’Bre, khu vực bỏ phiếu số 7, xã Ea Bung, Đồn Biên phòng Ea H’leo, khu vực bỏ phiếu số 9, xã la Lốp; Cơ quan Quân sự huyện + CBB2, khu vực bỏ phiếu số 9, xã Cư M’Lan; Công an huyện Ea Súp, khu vực bỏ phiếu số 8, Thị trấn Ea Súp. Đối với các khu vực bỏ phiếu thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện  Buôn Đôn gồm: Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk, khu vực bỏ phiếu số 10 xã Krông Na; Đồn Biên phòng Bo Heng, khu vực bỏ phiếu số 11 xã Krông Na; Đồn Biên phòng Yok Đôn, khu vực bỏ phiếu số 12 xã Krông Na; Tiểu đoàn Huấn luyện và Cơ động 19, khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na; Đơn vị cBB5, khu vực bỏ phiếu số 12 xã Ea Wer. Đối với các khu vực bỏ phiếu thuộc các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột gồm: Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk, khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An; Tiểu đoàn 303/e584, khu vực bỏ phiếu số 8 xã Hòa Xuân./.

 

(Theo: http://baucu.daklak.gov.vn)

 

Các tin khác
video
Loading the player...