Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Sở Tài chính (cơ quan chủ trì)

Bước 1

Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (iGate), in phiếu biên nhận, đóng dấu đến tại bộ phận Văn thư

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

 

0.5 ngày

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng quản lý giá và Công sản

Bước 3

Phân công chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Quản lý giá và Công sản

0.5 ngày

Bước 4

Tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá trị và hiện trạng hoạt động thực tế của công trình

Chuyên viên phòng Quản lý giá và Công sản

25 ngày

Bước 5

Trình Lãnh đạo UBND tỉnh (Duyệt trên hệ thống)

Lãnh đạo phòng Quản lý giá và Công sản

3 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

29 ngày (1)

Văn phòng UBND tỉnh (cơ quan chủ trì)

Bước 1

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo phòng Kinh tế

0,5 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm tra hồ sơ, xử lý hồ sơ, dự thảo kết quả thực hiện TTHC, trình Lãnh đạo phòng.

Chuyên viên phòng Kinh tế xử lý hồ sơ

7 ngày

Bước 4

- Thẩm định, xem xét, xác nhận dự thảo kết quả thực hiện TTHC.

- Chuyển hồ sơ cho chuyên viên trình Lãnh đạo UBND tỉnh duyệt

Lãnh đạo phòng Kinh tế

0,5 ngày

Bước 5

Phê duyệt kết quả thực hiện TTHC

Lãnh đạo UBND tỉnh

0,5 ngày

Bước 6

Tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo UBND tỉnh; chuyển Văn thư vào sổ, lấy số, nhân bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm Phục vụ hành chính công

Chuyên viên phòng Kinh tế được giao xử lý hồ sơ, Văn thư

0,5 ngày

Bước 7

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho công chức Bộ phận Một cửa của Sở Tài chính

Công chức của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

0,5 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

10 ngày (2)

Sở Tài chính (cơ quan chủ trì)

Bước 1

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

1 ngày

 

Tổng thờ gian giải quyết TTHC

1 ngày (3)

Tổng thời gian giải quyết TTHC

(1)+(2)+(3)=40 ngày

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan; hoặc

- Gửi qua đường bưu điện; hoặc

- Gửi Dịch vụ công trực tuyến (iGate): https://motcua.daklak.gov.vn

Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị xác lập sở hữu nhà nước (bản chính).

- Tài liệu liên quan đến công trình đề nghị xác lập sở hữu nhà nước (bản sao).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 40 ngày kể từ ngày Sở Tài chính nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có công trình.
Lệ phí không có
Điều kiện thực hiện

Các trường hợp được xác lập sở hữu nhà nước đối với các công trình thảo mãn điều kiện:

- Công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hoặc không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thực hiện chuyển giao cho Nhà nước;

- Công trình được đầu tư theo hình thức Hợp đồng dự án khi hết hạn Hợp đồng thực hiện chuyển giao cho Nhà nước;

- Các trường hợp phải xác lập sở sở hữu nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

- Công trình hình thành từ các nguồn khác nhau nhưng không xác định được chủ sở hữu hoặc công trình không rõ nguồn gốc.

Kết quả thực hiện

Quyết định xác lập sở hữu Nhà nước của UBND cấp tỉnh đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Mẫu đơn, tờ khai không có
Căn cứ pháp lý

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn