Đắk Lắk xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực “hạt nhân” cho chuyển đổi số (11/05/2022)

Sở Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trình UBND tỉnh xem xét thông qua.

Chuyển đổi số mạnh mẽ đã tạo điều kiện cho người dân trong giao dịch TTHC

Đề án hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số địa phương.

Doanh nghiệp chủ động ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và giao thương hàng hóa

Lãnh đạo Sở TT&TT cho biết, để chuẩn bị cho lộ trình đào tạo, Sở TT&TT đang tham gia lớp tập huấn do Bộ TT&TT triển khai về Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số tại địa phương nhằm tiếp cận Chương trình mẫu về bồi dưỡng chuyển đổi số cho các lãnh đạo UBND cấp xã, sau đó tham gia hỗ trợ đồng hành các huyện, xã triển khai các nội dung tiếp theo. Sở định hướng tập trung cho đào tạo chuyển đổi số tốt ở cấp xã, giúp người dân nâng cao kỹ năng số, thao tác thông tin lên môi trường số an toàn.

Sở Thông tin và Truyền thông đã trình UBND tỉnh xin chủ trương triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương nhằm hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số cho người dân trong toàn tỉnh. Trước mắt sẽ thành lập thí điểm từng huyện, thôn, buôn  theo khả năng đào tạo.

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay nguồn nhân lực CNTT của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng dẫn đến khó đảm bảo được hoạt động thông suốt các hệ thống CNTT của Nhà nước khi xảy ra sự cố dẫn đến nguy cơ về mất an toàn thông tin, ngưng trệ các hoạt động quản lý nhà nước.

Nguồn nhân lực CNTT trong cơ quan nhà nước là do còn nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng cán bộ; việc tuyển dụng không đánh giá hết được trình độ, khả năng về CNTT. Mặt khác, do chế độ đãi ngộ chưa tương xứng nên dẫn đến tình trạng nhân lực CNTT từ cơ quan nhà nước chuyển sang khối tư nhân...

Kỹ sư VNPT Đắk Lắk hỗ trợ huyện Krông Năng lắp đặt máy tra cứu thông tin

Cũng theo lãnh đạo Sở TT&TT, thống kê tiền lương khởi điểm của cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ đại học ở các cơ quan nhà nước rất thấp, ở mức gần 3,5 triệu đồng mỗi tháng, không có chế độ phụ cấp để có thể giữ chân cán bộ gắn bó lâu dài. Do đó, tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng những chính sách chế độ ưu đãi điều kiện làm việc của người hoạt động chuyên trách về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn; thu hút nguồn nhân lực CNTT có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về làm việc tại địa phương.

Thành lập 6 Tổ công tác thực hiện chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập 6 tổ công tác triển khai Thoả thuận hợp tác chuyển đổi số giữa tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần FPT giai đoạn 2022-2025  gồm:

Tổ công tác triển khai nhiệm vụ Chính quyền số, Hạ tầng số và Thành phố thông minh – Do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.

Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Kinh tế số - Do Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng.

Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Xã hội số - Do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.

Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Truyền thông số - Do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.

Tổ công tác triển khai nhiệm vụ về Đào tạo nhận thức Chuyển đổi số - Do Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.

Tổ công tác triển khai nhiệm vụ Thanh niên trong Chuyển đổi số - Do Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh làm Tổ trưởng.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối triển khai Thỏa thuận hợp tác giúp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số điều phối công tác chuyển đổi số, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của các Tổ công tác; tổng hợp thông tin từ các Tổ công tác.

 

Theo https://daklak.gov.vn/

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn