Báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2021 (09/06/2021)

Qua công tác tổng hợp được UBND tỉnh giao, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; các Công ty TNHH MTV do tỉnh quản lý báo cáo kết quả THTK, CLP 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 của địa phương, đơn vị mình gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định; với nội dung như sau:

1. Các Sở, ngành, địa phương lập báo cáo kết quả THTK-CLP 06 tháng đầu năm 2021 đầy đủ, đúng nội dung theo Đề cương, biểu mẫu báo cáo quy định tại Thông tư số 188/2014/TT-BTC, ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính;

Nội dung Công văn và Biểu mẫu báo cáođính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn