Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về lập và báo cáo dự toán NSNN năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 (18/09/2017)
Biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC  ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn