Bộ Tài chính kết nối với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia (19/08/2020)

Sáng 19/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (thứ hai từ bên phải sang) tham dự lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh. Từ Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, giúp lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa.

Tại Lễ khai trương, các đại biểu đã được trải nghiệm Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm giới thiệu về giao diện, các hợp phần, tính năng và chức năng, ý nghĩa của hệ thống; hiển thị thông tin và kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương với các chỉ số quan trọng…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào hoạt động là điểm nhấn quan trọng trong chặng đường xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng Chính phủ không giấy tờ.

Hiện Hệ thống thông tin báo cáo của 30 bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn đã kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. Đồng thời, đã có 101/200 chỉ tiêu báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được các bộ, cơ quan kết nối, cung cấp dữ liệu trên Hệ thống. Hệ thống bước đầu xây dựng 7 chuyên mục thông tin; 25 kết nối trực tuyến theo thời gian thực với nhiều thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của Chính phủ và các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực triển khai xây dựng các hệ thống để đưa đến sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đây đều là các dịch vụ công thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đạt những kết quả quan trọng trong triển khai xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Dịch vụ công thứ 1000 tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tại sự kiện này, Văn phòng Chính phủ đã công bố dịch vụ công thứ 1.000 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đó là dịch vụ Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến. Với dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000, người dân, doanh nghiệp có thể ngồi một chỗ đăng ký ôtô, xe máy, nộp thuế không phụ thuộc thời gian, địa giới hành chính. Đây là sản phẩm thay đổi tư duy, cách quản lý, là hành động cụ thể phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để có sản phẩm này, Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Tập đoàn VNPT và các đơn vị có liên quan để hoàn thành thống nhất giao diện, giải pháp kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu trước ngày 15/8/2020.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính luôn dành nguồn lực cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, Bộ Tài chính xác định việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong tổng số 959 dịch vụ công trực tuyến đang được Bộ Tài chính triển khai, đã có 60% dịch vụ được thực hiện ở mức độ 3 và 4.

Tính đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng đã công khai tích hợp 269 dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính. Trong đó bao gồm các dịch vụ công trực tuyến như: Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. 269 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia có thể khẳng định đây là một cuộc cách mạng số trong ngành Tài chính, góp phần thay đổi bộ mặt của ngành Tài chính trong ứng dụng công nghệ thông tin.

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đóng vai trò đầu mối thu thập, tổng hợp báo cáo

Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, Bộ Tài chính đã xây dựng trung tâm điều hành, kết nối với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành nói chung và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính nói riêng là các hệ thống thông tin vệ tinh giúp Chính phủ thu thập thông tin điều hành của từng lĩnh vực do các bộ, ngành quản lý.

Trong đó, Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đóng vai trò đầu mối thu thập, tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương theo quy định về Bộ Tài chính bằng đường điện tử. Hệ thống này sau khi tích hợp chữ ký số sẽ dần thay thế các báo cáo định kỳ bằng giấy mà các đơn vị phải báo cáo Bộ Tài chính.

Cụ thể, Hệ thống thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia gồm: Triển khai thử nghiệm và đã cung cấp 05 chế độ báo cáo (08 biểu mẫu) về các lĩnh vực ngân sách Nhà nước, tài sản công, giá cả thị trường, đầu tư công, hải quan lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Đến hết tháng 8/2020, Bộ Tài chính phấn đấu hoàn thành điện tử hóa tối thiểu 14 chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và hết năm 2020 phấn đấu thực hiện thực hiện điện tử hóa 64 chế độ báo cáo đảm bảo các yêu cầu điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các thủ tục đầu tư để xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã hoàn thành chia sẻ dữ liệu 15/15 chỉ tiêu Bộ Tài chính báo cáo lên Chính phủ với tổng cộng 25 biểu mẫu báo cáo, 104 kỳ dữ liệu lên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Ngoài những chỉ tiêu định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo lên Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành chia sẻ dữ liệu 5/9 bộ chỉ tiêu điều hành hàng ngày theo yêu cầu của Chính phủ (08 biểu mẫu) gồm các chỉ tiêu chính như ngân sách Nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng, quản lý nợ công, chỉ số điều hành hải quan, chỉ số điều hành cơ quan thuế, hệ số tín nhiệm quốc gia ... Các chỉ tiêu Bộ Tài chính cung cấp hàng ngày theo thời gian thực sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành.

https://mof.gov.vn/

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn