Chương trình hỗ trợ Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (19/07/2021)

Nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt doanh nghiệp SMEs) tỉnh Đắk Lắk thông qua các nền tảng chuyển đổi số xuất sắc do Chương trình chọn lựa; các hoạt động của Chương trình nhằm giúp doanh nghiệp SMEs tối ưu hóa các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số của tỉnh trong từng ngành và từng lĩnh vực. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, xây dựng danh mục các nhóm nền tảng Chuyển đổi số mà các doanh nghiệp SMEs cần cho chuyển đổi số như:

+ Lĩnh vực Quản trị và nghiệp vụ quản lý (Nhóm nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp; nhóm nền tảng dịch vụ kế toán, tài chính; nhóm nền tảng thanh toán trực tuyến; nhóm nền tảng nhân sự, tổ chức);

+ Lĩnh vực khách hàng và thị trường (Nhóm nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến; nhóm nền tảng chăm sóc khách hàng);

+ Lĩnh vực hạ tầng công nghệ và an ninh mạng (Nhóm nền tảng an toàn, an ninh mạng; nhóm nền tảng hạ tầng công nghệ);

+ Lĩnh vực nghiệp vụ chuyên ngành (Nhóm nền tảng nhà hàng, cửa hàng; nhóm nền tảng khách sạn, điểm vui chơi);...

Đồng thời Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và duy trì, vận hành Cổng thông tin điện tử của Chương trình tại địa chỉ http://smedx.vn hoặc http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp, là đầu mối, sàn giao dịch hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs đăng ký, tham gia và sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

BBT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn