Hội nghị cán bộ công chức năm 2021 (22/01/2021)

     Sáng ngày 15/01/2021, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Yên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó giám đốc, cùng toàn thể công chức và người lao động Sở.

Tại Hội nghị, công chức và người lao động đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác cơ quan năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2020; Báo cáo công khai tài chính.

     Tham gia thảo luận trong Hội nghị, công chức và người lao động Sở thống nhất cao nội dung các Báo cáo nêu trên; Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến đóng góp của công chức, người lao động Sở trong quá trình thực thi công việc được giao.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Yên đánh giá: Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và cùng với đó là tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ NSNN của tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Bộ Tài chính, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, cộng với sự nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của công chức và người lao động; Sở Tài chính tích cực phối hợp các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách, phân bổ, sử dụng NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực để thực hiện các chính sách, chế độ và nhiệm vụ cấp thiết... góp phần quan trọng trong khống chế, kiểm soát dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

     Hội nghị đã công bố kết quả thi đua, khen thưởng năm 2020 cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

     Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2021, thực hiện ký kết giao ước thi đua 2021 giữa Văn phòng, Thanh tra và các phòng thuộc Sở.

     Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 và kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

BBT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn