Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp tục hướng dẫn thực hiện bầu cử trong tình hình dịch bệnh Covid19 tiếp tục diễn biến phức tạp (17/05/2021)

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội đồng bầu cử và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ở các địa phương đã phát sinh nhiều tình huống mới. Do đó, ngày 15/5/2021 Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành công văn số 684/HĐBCQG-TBVBPLTTTT về một số vấn đề cần tiếp tục lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử.

Theo văn bản này, Hội đồng bầu cử quốc gia yêu cầu ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương thời gian qua đã dẫn đến biến động khá lớn về danh sách cử tri của một số khu vực bỏ phiếu. Đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri tăng thêm lớn, đề nghị địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11.5.2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri giảm nhiều so với thời điểm lập danh sách cử tri đến mức ít hơn số lượng cử tri tối thiểu để thành lập khu vực bỏ phiếu theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định vẫn tiếp tục duy trì khu vực bỏ phiếu đó để tiến hành việc bỏ phiếu bình thường.Đồng thời, có thể quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu và Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu đó để ghép chung vào khu vực bỏ phiếu khác liền kề trong cùng đơn vị bầu cử, bảo đảm thuận tiện cho cử tri và phù hợp với năng lực của tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn.Quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu phải được sự phê chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri về việc thay đổi khu vực bỏ phiếu để cử tri biết và thực hiện việc bỏ phiếu theo quy định.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia tuyên truyền bầu cử

Kết hợp tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định phòng dịch COVID-19

Thứ hai, căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình... và thông báo rộng rãi cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết, bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Việc giải quyết các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân vì lý do bất khả kháng đã được quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22.3.2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thứ ba, đối với các khu vực bỏ phiếu đã được Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép thực hiện bầu cử sớm, đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tổ chức việc bầu cử an toàn, chu đáo, đúng quy định. Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo đúng quy định; sau đó niêm phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuyên truyền bầu cử kết hợp với tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19

Thứ tư, Ủy ban bầu cử các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra kỹ hiện trạng các con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, nếu có hiện tượng hoặc nguy cơ bị gãy, hỏng, mờ,... không thể tiếp tục sử dụng thì khẩn trương tổ chức việc khắc bổ sung, thay thế. Đối với những khu vực bỏ phiếu có số lượng lớn cử tri phải cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung hoặc tại nhà, cơ sở lưu trú thì đề nghị địa phương xem xét, quyết định chuẩn bị hòm phiếu phụ và khắc bổ sung con dấu “Đã bỏ phiếu” với số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tổ chức việc bỏ phiếu.

Con dấu “Đã bỏ phiếu” được khắc theo mẫu quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18.1.2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia nhưng có thể để trống phần số của Tổ bầu cử; khi sử dụng để đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri, thành viên Tổ bầu cử sẽ tự điền số vào ô trống đó.

Đối với các khu vực bỏ phiếu còn lại, tùy theo yêu cầu, tình hình thực tế, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các Tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu phụ và con dấu “Đã bỏ phiếu” tương tự như đã thực hiện tại các kỳ bầu cử trước đây./.

(Theo: http://baucu.daklak.gov.vn)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn