Hưởng ứng tham gia cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV (11/06/2021)

Ngày 24/5/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 347-CV/BTGTU về việc tuyên tuyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV.

Để tiếp nối thành công Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng", lần thứ I, II, III; Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục phối hợp tổ chức Chương trinh "Sáng kiến vì cộng đồng" và phát động "Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng - lần thứ IV".

Qua đó ngày 10/6/2021, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành Công văn số 1599/STC-VP kêu gọi công chức và người lao động các phòng thuộc Sở tích cực tìm hiểu, hưởng ứng tham gia Cuộc thi  "Sáng kiến vì cộng đồng- lần thứ IV" nhằm tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, dự án sáng tạo góp phần giải quyết vấn đề cộng đồng, xã hội.

Thể lệ cuộc thi kèm theo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn