Kể từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng 100.000 đồng/tháng (13/05/2019)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi là Nghị định số 38). Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2019, sẽ thay thế Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

P:\Nam 2019\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\6. Vu Thi Hoai Phuong\Thang 5\13-5 NĐ 38 - cho duyet\lamvc-1498806172549.jpg

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Nghị định số 38 quy định mức lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Kể từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng (trước đó, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng).

Mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ: (i) tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật với các đối tượng quy định tại Nghị định này; (ii) tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định; (iii) tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo Nghị định số 38, để có kinh phí thực hiện, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao và một số nguồn khác.

Ngân sách Trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2019 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi đã thực hiện các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 38.

Nghị định số 38 cũng quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn, phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định này. Đồng thời, thẩm định nhu cầu và bổ sung kinh phí còn thiếu do thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định này, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

HP

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn