Phát huy hiệu quả của các Dịch vụ giám sát đô thị thông minh tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (19/10/2021)

UBND tỉnh vừa có Công văn số 10000/UBND-KGVX về việc phát huy hiệu quả của các Dịch vụ giám sát đô thị thông minh tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để chủ động, sáng tạo nhằm phát huy tối đa hiệu quả các Dịch vụ giám sát đô thị thông minh đã triển khai; đồng thời, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý các hồ sơ, phản ánh của cơ quan, đơn vị, người dân, đặc biệt là các phản ánh của người dân qua Dịch vụ phản ánh hiện trường; khắc phục triệt để tình trạng các hồ sơ, phản ánh trễ hạn, chưa xử lý trên các hệ thống.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường giám sát, chỉ đạo các hoạt động tại Trung tâm Giám sát điều hành dịch vụ đô thị thông minh để phát huy hơn nữa hiệu quả của các Dịch vụ giám sát đô thị thông minh đã triển khai, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các Dịch vụ giám sát đô thị thông minh để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cử đầu mối để theo dõi thường xuyên, cập nhật và tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý kịp thời các yêu cầu từ Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh.

      Xem chi tiết tại đây

Theo https://daklak.gov.vn/

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn