Sở Tài chính đã giải quyết đúng hạn 1.587 hồ sơ, đạt 100% tổng số hồ sơ tiếp nhận. (23/08/2019)

Theo kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ CCHC tại Sở Tài chính ngày 20/8 của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019. Từ ngày 1/1/2018 đến 30/6/2019, Sở Tài chính đã đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính theo quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có sự đầu tư cơ bản về máy móc, nhân lực, ứng dụng phần mềm hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (IGATE) của tỉnh, cung cấp một thủ tục hành chính mức độ 4, bốn thủ tục hành chính mức độ 2.

Đại diện Sở Tài chính thông tin với Đoàn kiểm tra về tình hình chung trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị 

Tại trụ sở, 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông tin điện tử của Sở. Cơ sở vật chất được đầu tư tương ứng, tạo môi trường làm việc lịch sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong thời gian trên, Sở Tài chính đã giải quyết đúng hạn 1.587 hồ sơ, đạt 100% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Đoàn kiểm tra 1798 đã chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục như: Sở cần sử dụng đầy đủ các biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài chính nhằm kịp thời kiến nghị xử lý các văn bản không còn phù hợp; bổ sung thêm một số nội dung theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND, ngày 16-11-2018 về quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử…

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị trong thời hạn 30 ngày sau khi kiểm tra, Sở phải có báo cáo khắc phục những hạn chế nêu trên.

                                                      (daklak.gov.vn)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn