Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống trao đổi thông tin (14/11/2019)

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng vai trò quản trị hệ thống File đính kèm

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng vai trò người sử dụng File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn