Tài liệu hướng dẫn thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (16/07/2021)

File Tài liệu hướng dẫn 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn