Thông báo đẩu giá tải sản 27 chiếc xe ô tô các loại. (22/03/2022)
  1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.
  2. Tên, địa chỉ của ngưcri có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.; Địa chỉ: 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  3. Tài sản đấu giá: 27 chiếc xe ô tô các loại. Tài sản do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk chủ trì quản lý xử lý
  4. Tồng giá khỏi điểm: 2.822.500.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).
  5. Thòi gian, địa điếm xem tài sản đấu giá:Thời gian: Người tham gia đấu giá tài sản có thể tự tìm hiểu hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đâu giá tài sản đê được hướng dân xem tài sản từ ngày 11 /trưng t 07/04/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/04/2022 (trong giờ hành chính);  Đia điểm: Tai số 161 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  6. Thòi gian, địa điếm bán, nhận hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giáThời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 08/04/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trong giờ hành chỉnh); Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định
  7. Thòi gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 11/04/2022 tại Hội trường của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. 
  8. Hình thức, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Thời gian nộp, nhận phiếu trả giá: Kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 08/04/2022; Phương thức đấu giá: trả giá lên.
  9. Những thông tin khác: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản không tổ chức đấu giá tài sản trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đinh chỉ, tạm dừng việc tô chức đấu giá. Các nội dung khác thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá.
  10. Nội dung Thông báo tại đây
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn