Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Cơ sở nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ) (26/11/2019)

Ngày 25 tháng 11 năm 2019 Sở tài chính Đắk Lắk có Thông báo số 3057/TB-STC về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Sở tài chính Đắk Lắk thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản đấu giá

Cơ sở nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (cũ), số 02 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tổng giá khởi điểm 533.286.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi ba tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng), bao gồm:

a) Giá trị quyền sử dụng đất:              456.677.000.000

b) Giá trị tài sản gắn liền với đất:        76.609.000.000

3. Tiêu chí chọn lọc:

a) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

b) Các tiêu chi khác chi tiết theo file đính kèm

Sau  khi các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đạt các tiêu chí từ ngày 01 đến gày 07 nêu trên, Sở Tài chính sẽ mời các tổ chức đấu giá lên thương thảo tiêu chí thù lao dịch vụ.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 05/12/2019 (Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc).

 - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân, không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn). Chi tiết liên hệ: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk (Phòng Quản lý Giá và Công sản, điện thoại 0262.3851053, gặp bà Phạm Nữ Thu Thủy). /.

File đính kèm

 

 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn