Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 34 chiếc xe ô tô bán thanh lý (22/03/2021)

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh về việc bán tài sản công các xe ô tô và phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá các xe ô tô sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo Nghị định số 04/2019/NĐCP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Xe ô tô các loại

- Số lượng: 34 chiếc

- Tổng giá khởi điểm 3.971.000.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Trong trường hợp chỉ có duy nhất 01 (một) tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đó;

- Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá tài sản trở lên nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xem xét để quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 17 giờ 00 phút ngày 29/3/2021. Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk sẽ không tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

- Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật), Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

File đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn