Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Căn nhà số 379 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (02/02/2021)

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung như sau:

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Căn nhà số 379 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Giá khởi điểm: 25.680.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng). 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Văn bản đính kèm)

- Trong trường hợp chỉ có duy nhất 01 (một) tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đó;

- Trường hợp có từ 02 (hai) tổ chức đấu giá tài sản trở lên nộp hồ sơ đạt các tiêu chí, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xem xét để quyết định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá .

- Hồ sơ bao gồm: Tổ chức đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.

- Thời gian nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ ngày có Thông báo cho đến 17 giờ 00 phút ngày 08/02/2021 (trong giờ hành chính trừ thứ 7, chủ nhật).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, điện thoại liên hệ: 0262.3851053  .

Thongbao.pdf

 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn