Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cơ sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cư Kuin tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (22/01/2021)

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cư Kuin tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thông báo để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Cơ sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Cư Kuin tại xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; với tổng giá khởi điểm 4.620.000.000 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian đăng ký: Từ ngày có thông báo cho đến trước 11 giờ 00 phút ngày 14/01/2021. Sau thời gian nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk không tiếp nhận bất cứ hồ sơ của tổ chức tham gia tổ chức đấu giá tài (Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Văn thư Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

File văn bản kèm theo

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn