Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Vườn cây cao su trên diện tích 6,38 ha tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (17/11/2020)

1. Tên, địa chỉ của cơ quan có tài sản đấu giá:

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Vườn cây cao su trên diện tích 6,38ha tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Vị trí: Tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Theo Trích lục số 14785/TL-VPĐKĐĐ-KTĐC ngày 05/8/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk).

- Giá khởi điểm 856.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Chi tiết file văn bản đính kèm

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn