Tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (18/03/2022)

Sáng 18/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án) và tổ chức triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đoàn Ngọc Thượng cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk

Hiện tại, trên Cổng DVCQG đã có 3.552 thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hơn 103.220 hồ sơ đồng bộ trạng thái xử lý; gần 2.950 hồ sơ được thực hiện trực tuyến. UBND tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp 784 dịch vụ công trên Cổng DVCQG và đã đồng bộ 353.481 hồ sơ TTHC.

Các điểm cầu tham gia hội nghị tập huấn (Ảnh chụp từ màn hình)

Theo Đề án có 23 nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với cơ quan Trung ương. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu đã có 11 dịch vụ công (cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng...) đã hoàn thành và một số dịch vụ công sẽ hoàn thành trong tháng 3/2022 như: cấp đổi lại giấy phép lái xe; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin được cấp giấy chứng nhận...

Thao tác trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Ảnh chụp từ màn hình)

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn đánh giá chất lượng quản trị công trong thực hiện TTHC; hướng dẫn việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh (tích hợp, cung cấp dịch vụ công trên Cổng DVCQG; chuẩn hóa TTHC; kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQD) về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ xác thực, chia sẻ dữ liệu dân cư khi thực hiện TTHC); hướng dẫn quy trình và yêu cầu kết nối tích hợp với CSDLQD về dân cư (các bước kết nối với CSDLQD về dân cư, Hệ thống định danh, xác thực điện tử; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối với CSDLQD về dân cư).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh: Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, với quy mô lớn, tiến hành trên phạm vi rộng, có sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài. Do đó, các Bộ, ngành, địa phương cần bắt tay triển khai ngay những nhiệm vụ được giao theo đúng lộ trình. Cụ thể: khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan thực hiện, hoàn thành trong tháng 3/2022 đối với 25 dịch vụ công thiết yếu; tập trung nguồn lực để tái cấu trúc quy trình TTHC đảm bảo kết nối, tích hợp với CSDLQD về dân cư; thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền (1.500 TTHC) lên Cổng DVCQG; tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa CSDLQG về dân cư với Cổng DVCQG; triển khai số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của 3 cấp chính quyền.

Theo https://daklak.gov.vn/

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn