Triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/08/2021)

Ngày 24/8/2021 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 8076/UBND-KT về việc triển khai Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Qua đó UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền. 

Nội dung Thông tư tại đây

BBT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn