Triển khai Thông tư số 60/2021/TT-BTC (10/08/2021)

Ngày 10/8/2021 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 7490/UBND-KT về việc triển khai Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện theo đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Thông tư số 60/2021/TT-BTC tại đây

BBT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn