Tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí (13/07/2021)

Ngày 08/7/2021, Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí ban hành Công văn số 03/CV/BTC, về việc tuyên truyền, hưởng ứng và tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí.

Theo đó, Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phát động, công bố kế hoạch, Thể lệ xét chọn, trao giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ đảng viên, Nhân dân trong và người tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, tham gia Giải.

Ảnh minh họa

Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, tạp chí Chư Yang Sin mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Giải thưởng; đăng tải toàn văn Thể lệ xét chọn, trao giải của Giải thưởng sáng tác, quảng bá; các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện báo Trung ương, báo ngành tại tỉnh phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền rộng rãi đến công chúng về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm,văn học, nghệ thuật, báo chí về chr đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025; Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp vaiws các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền , hưởng ứng và động viên, hướng dẫn đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu hoạt động văn hóa trong và ngoài tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, tham gia Giải thưởng; Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Giải thưởng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thma mưu Ban Tổ chức Giải thưởng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Giải thưởng trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Thể lệ tại đây

BBT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn