Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: chế độ phụ cấp khu vực
Câu hỏi:

Kính thưa:

                 - Lãnh đạo sở tài chính tỉnh Đắk Lắk;

                 - Lãnh đạo phòng Tài chính  Hành chính sự nghiệp

 

Hiện nay tôi đang công tác trên địa bàn xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, qua nghiên cứu văn bản quy định về chế độ phụ cấp khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cụ thể tại THông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 về hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực thì được biết xã Ea Siên, huyện Krông Buk trước đây nay là xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ thì chế độ phụ cấp khu vực là 0,5 và văn bản này vẫn còn hiệu lực, chưa có văn bản thay thế cũng như bãi bỏ. Vậy cán bộ công chức hiện nay đang công tác trên địa bàn xã Ea Siên có được hưởng chế độ phụ cấp khu vực là 0,5 hay không? nếu không được thì được hưởng phụ cấp khu vực là bao nhiêu? văn bản nào quy định.

Xin trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo.

 

 

 

Người gửi: Nguyễn Quốc Cường Thư điện tử: cuongvpbuonho@gmail.com
Địa chỉ: UBND xã Ea Siên Số điện thoại: 0973103123
Lĩnh vực: Chế độ chính sách Ngày gửi: 06/08/2021
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời:
Ngày trả lời: 31/08/2021
Trả lời:

 

Khoản 4 và điểm b khoản 3 mục III Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bố sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công nhân viên chức quy định:

“4- Về chế độ phụ cấp khu vực

… Vì vậy, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 trở đi, khi có thay đổi địa giới hành chính (đổi tên, chia tách, sáp nhập) đối với các địa bàn đã được hưởng phụ cấp khu vực, thì được áp dụng phụ cấp khu vực theo nguyên tắc áp dụng phụ cấp đặc biệt quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 mục III Thông tư này….”

“b) Trường hợp chia tách hoặc sáp nhập địa giới hành chính đối với các địa bàn đã được hưởng phụ cấp đặc biệt, thì theo phạm vi quản lý, Thủ trưởng Bộ, ngành ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị mức phụ cấp đặc biệt đối với các địa bàn mới được chia tách hoặc sáp nhập (kèm theo bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia tách hoặc sáp nhập địa giới hành chính và tính toán kinh phí tăng thêm do việc đề nghị áp dụng phụ cấp đặc biệt này) gửi về Bộ Nội vụ.

Căn cứ đề nghị của Thủ trưởng Bộ, ngành ở Trung ương và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan để xem xét trả lời. Trong thời gian chưa có văn bản trả lời của Bộ Nội vụ thì giữ nguyên mức phụ cấp đặc biệt đối với các đối tượng đang được hưởng.

Đề nghị ông/bà liên hệ với cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Thị xã Buôn Hồ để được giải đáp về mức hưởng phụ cấp khu vực cụ thể của xã Ea Siên.

Lượt xem: 54

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn