Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về trợ cấp lần đầu
Câu hỏi: Tôi xin hỏi về chế độ chính sách liên quan đến trợ cấp lần đầutheo NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và NĐ 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 nội dung như sau: ngày 01/10/2010 tôi được trúng tuyển giáo viên tại 1 trường miền núi ở vùng có ĐKKTĐBKK, nhưng theo nghị định 116 thì những người được trúng tuyển hay người đang công tác ở vùng không KK về vùng KK kể từ ngày 1/3/2011 thì mới đc hưởng trợ cấp lần đầu còn những người công tác tại đó trước thời gian ngày 1/3/2011 thì không được hưởng trợ cấp lần đầu theo NĐ 116/2010 do vậy đến nay tôi vẫn chưa được hưởng trợ cấp lần đầu. Đến nay được thay thế bằng NĐ 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương cơ sở không và áp dụng theo điều khoản nào?. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Lê hoàng tạo Thư điện tử: lhtaobalien@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội Ngày gửi: 24/08/2021
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: Phòng TCHCSN
Ngày trả lời: 01/11/2021
Trả lời:

Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 quy định về đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

“Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau: …”

Trường hợp ông/bà đã công tác tại đơn vị ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01/10/2010 thì không được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Lượt xem: 46

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn