Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về chính sách theo Nghị định 116/2016/cp
Câu hỏi: Kính gửi Sở Tài Chính! Tôi công tác tại một trường THCS thuộc huyện Ea Súp tỉnh Đak Lak xin hỏi sở Tài chính như sau:
Theo quy định tại khoản 1, điều 5, nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2016 của chính phủ quy định.
1. Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức hỗ trợ như sau:
a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;
b) Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;
c) Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
Vậy, việc hỗ trợ tiền nhà ở tại khoản b được thực hiện chi trả cho toàn bộ học sinh thuộc đối tượng được hửởng hay chỉ những học sinh bán trú mới được hưởng?
Xin trân trọng cảm ơn!
Hồ Sỹ Cát
Người gửi: Hồ Sỹ Cát Thư điện tử: sycatpro@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Trần Hưng Đạo, Ia Lốp, Ea Súp, Đak Lak Số điện thoại: 0905414941
Lĩnh vực: Chế độ chính sách Ngày gửi: 03/10/2021
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: Phòng TCHCSN
Ngày trả lời: 01/11/2021
Trả lời:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo nghị định này:

“1. Đối với học sinh, gồm:

a) Học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này;

b) Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

c) Học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định này.”

Khoản 1 Điều 5 Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định:

“1. Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

b) Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh;

c) Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.”

Như vậy, việc hỗ trợ tiền nhà ở được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 116/2016/NĐ-CP mà nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường.

Lượt xem: 82

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn