Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: Hỏi xin thông tin về Công văn
Câu hỏi:

Kính chào Quý Sở,

Hiện tôi đang lập dự toán về Phân tích mẫu nước mặt và nước ngầm theo Bộ Đơn giá ban hành theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 07/02/2020; trong đó có ghi về Đơn giá vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị lấy theo:

"Theo đơn giá khảo sát thực tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại thời điểm xây dựng đơn giá (Công văn số 595/STC/QLG&CS ngày 29/3/2018 của Sở Tài chính về đơn giá vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị làm cơ sở thiết kế kỹ thuật dự toán; Công văn số 1137/STC/QLG&CS ngày 20/5/2019 của Sở Tài chính về đơn giá vật tư, công cụ, dụng cụ, thiết bị phục vụ thiết kế kỹ thuật dự toán công trình sản phẩm đối với nhiệm vụ chi về quan trắc môi trường).

Tôi được biết văn bản này do Quý Sở ban hành, tuy nhiên tôi không tìm thấy bản điện tử trên mạng. Vây Quý Sở có thể cho tôi biết tôi phải liên hệ ở đâu để có thể có được 02 công văn nêu trên ạ. 

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Sở. Trân trọng cảm ơn!

Người gửi: Đặng Thị Nga Thư điện tử: ngadt710@gmail.com
Địa chỉ: Thành phố Đà Nẵng Số điện thoại: 0989203967
Lĩnh vực: Chế độ chính sách Ngày gửi: 06/05/2021
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Người trả lời: BBT
Ngày trả lời: 19/05/2021
Trả lời:

Căn cứ Điều 24 của Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

Để được cung cấp thông tin theo yêu cầu như trên đề nghị Bà Đặng Thị Nga thực hiện như sau:

1. Người yêu cầu có thể yêu cầu cung cấp thông tin bằng các hình thức sau đây:

- Trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của Sở Tài chính yêu cầu cung cấp thông tin.

- Hoặc gửi Phiếu yêu cầu qua mạng điện tử, dịch vụ bưu chính.

2. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Họ, tên; nơi cư trú, địa chỉ; số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người yêu cầu; số fax, điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

b) Thông tin được yêu cầu cung cấp, trong đó chỉ rõ tên văn bản, hồ sơ, tài liệu;

c) Hình thức cung cấp thông tin;

d) Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin.

Trân trọng cảm ơn!

Lượt xem: 200

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn