Để hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi đề nghị Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định theo quy định. Sở Tài chính đề nghị quý Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý với dự thảo. Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Tài chính Đắk Lắk trước ngày 13/10/2018. Nếu sau ngày 13/10/2018 các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị không gửi ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND nêu trên thì coi như đồng ý với toàn văn dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 về quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh đắk lắk

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn