Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Mua hóa đơn lẻ
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Trình tự thực hiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (iGate), in phiếu biên nhận, đóng dấu đến tại bộ phận Văn thư

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

- Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

1 ngày làm việc

Bước 2

- Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý giá và Công sản

- Chuyển hồ sơ cho phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện

Bước 3

 Phân công chuyên viên xử lý

- Lãnh đạo phòng Quản lý giá và Công sản

- Lãnh đạo phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện

1 ngày làm việc

Bước 4

Thực hiện việc kiểm và viết hóa đơn cho đơn vị xử lý bán tài sản công

- Chuyên viên phòng Quản lý giá và Công sản

- Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện

2 ngày làm việc

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

- Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

1 ngày làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

5 ngày làm việc

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua Dịch vụ công trực tuyến (iGate): https://dichvucong.daklak.gov.vn/

Thành phần hồ sơ

- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;

- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;

- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cơ quan tổ chức xử lý bán tài sản công
Lệ phí Không có
Điều kiện thực hiện Không có
Kết quả thực hiện Cơ quan Tài chính xem xét, quyết định số lượng quyển hóa đơn bán cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản công
Mẫu đơn, tờ khai Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn