TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN
 
Hỏi đáp chế độ chính sách theo nghị định 76.2019
Người gửi: Đặng Văn Tiến  -  15/10/2021
Hỏi về chính sách theo Nghị định 116/2016/cp
Người gửi: Hồ Sỹ Cát  -  03/10/2021
Về trợ cấp lần đầu
Người gửi: Lê hoàng tạo  -  26/08/2021
Hỏi về trợ cấp lần đầu
Người gửi: Lê hoàng tạo  -  24/08/2021
chế độ phụ cấp khu vực
Người gửi: Nguyễn Quốc Cường  -  06/08/2021
Hỏi về chế độ nhà giáo
Người gửi: Lương Bá Từ  -  04/06/2021
Hỏi xin thông tin về Công văn
Người gửi: Đặng Thị Nga  -  06/05/2021
Hỏi về chính sách trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Người gửi: Thùy Dương  -  15/12/2020
Dự phòng tại kết dư ngân sách
Người gửi: Nguyễn Lan Anh  -  30/10/2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn