TRAO ĐỔI, NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN TRAO ĐỔI, NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN
 
Hỏi xin thông tin về Công văn
Người gửi: Đặng Thị Nga  -  06/05/2021
Hỏi về chính sách trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Người gửi: Thùy Dương  -  15/12/2020
Dự phòng tại kết dư ngân sách
Người gửi: Nguyễn Lan Anh  -  30/10/2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn