Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
17 kết quả được tìm thấy
 
Yêu cầu báo cáo kết quả Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ngày ban hành: 11/01/2019

Ngày hiệu lực: 11/01/2019

về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày hiệu lực: 24/12/2018

Khen thưởng cho cá nhân đạt thành tích trong Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Về việc khen thưởng đối với tập thể và cá nhân phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố năm 2017

Ngày ban hành: 04/04/2018

Ngày hiệu lực: 04/04/2018

Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/01/2018

Ngày hiệu lực: 02/01/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn