Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
17 kết quả được tìm thấy
 
Hướng dẫn thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017

Ngày ban hành: 28/12/2017

Ngày hiệu lực: 28/12/2017

V/v hướng dẫn vận hành song song hai hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018

Ngày ban hành: 19/12/2017

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách địa phương áp dụng cho TABMIS

Ngày ban hành: 07/12/2017

Ngày hiệu lực: 07/12/2017

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày ban hành: 10/11/2017

Ngày hiệu lực: 10/11/2017

Thảo luận dự toán thu - chi NSNN năm 2018 (Phòng Quản lý ngân sách)

Ngày ban hành: 06/09/2017

Ngày hiệu lực:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn