Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
17 kết quả được tìm thấy
 
Thảo luận dự toán NSNN năm 2018 (Tài chính doanh nghiệp)

Ngày ban hành: 05/09/2017

Ngày hiệu lực:

Thảo luận dự toán thu - chi NSNN năm 2018 (Phòng Hành chính sự nghiệp)

Ngày ban hành: 21/08/2017

Ngày hiệu lực:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn