Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (01/06/2021)
Nội dung Nghị quyết kèm theo
video
Loading the player...