Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

5 kết quả được tìm thấy
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Tài chính - Ngân sách
2 Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Tài chính - Ngân sách
3 Thủ tục Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Tài chính - Ngân sách
4 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Tài chính - Ngân sách
5 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk Tài chính - Ngân sách

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn