Danh sách thủ tục hành chính Danh sách thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách
Trình tự thực hiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày làm việc)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển phòng quản lý Giá và Công sản

Công chức Sở Tài chính tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh

0.5 ngày

Bước 2

Duyệt, chuyển hồ sơ cho chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Phòng quản lý Giá và Công sản

        0.5 ngày

Bước 3

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định các khoản chi phí có liên quan được chi trả từ số tiến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyên viên phòng Quản lý giá và Công sản

16 ngày

Bước 4

Dự thảo kết quả thực hiện TTHC (Quyết định cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan) trình lãnh đaok Phòng Quản lý Giá và Công sản

Bước 5

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo phòng Quản lý Giá và Công sản

01 ngày

Bước 6

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạ Sở Tài chính

01 ngày

Bước 7

Đề nghị phòng Quản lý Ngân sách (chủ tài khoản tạm giữ) lập thủ tục chi trả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán và dự thảo Quyết định

Chuyên viên phòng Quản lý giá và Công sản

01 ngày

Bước 8

Cấp tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách

10 ngày

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh; hoặc

- Gửi qua đường bưu điện

 

Thành phần hồ sơ
  • Văn bản đề nghị thanh toán chi phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổng chi phí liên quan đến bán tài sản đề nghị được thanh toán; thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính;
  • Quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
  • Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao.

Riêng chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà đất (nếu có) thì hồ sơ phải có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp huyện) phê duyệt theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày (đối với bước 1 và bước 3), 15 ngày (đối với bước 2), kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp có tài sản bán, cơ quan có thẩm quyền lập phương án quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , chủ tài khoản tạm giữ.
Lệ phí không có
Điều kiện thực hiện Không có.
Kết quả thực hiện

Quyết định cấp tiền từ tài khoản tạm giữ để thanh toán chi phí có liên quan.

Mẫu đơn, tờ khai không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Nghị định số 167/2017/NĐCP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Quyết định Số 849/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

File đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn