Biểu mẫu, phụ lục và Công văn triển khai thống kê tài chính theo Thông tư số 15/2013/TT-BTC ngày 05/02/2013 của Bộ Tài chính (18/09/2017)

Mẫu biểu, phụ lục báo cáo thống kê tài chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn