Lãnh đạo sở Lãnh đạo sở

1. Đồng chí Bùi Văn Yên - Giám đốc : ĐT. 0262.3 899 799, Email: yenbv@taichinh.daklak.gov.vn

  - Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các công tác của Sở, của ngành trên địa bàn tỉnh và một số lĩnh vực do Bộ Tài chính uỷ quyền;

- Chỉ đạo lĩnh vực cân đối ngân sách, kinh phí an ninh quốc phòng, kinh phí Đảng; công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng và công tác công nghệ thông tin, tin học - thống kê của ngành trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển Nhà - Đất tỉnh Đắk Lắk.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Ngân sách, phòng Tin học - Thống kê.

- Theo dõi tình hình ngân sách Thành phố Buôn Ma Thuột.

2. Đồng chí Nguyễn Tấn Thành - Phó Giám đốc: ĐT.  0262.3 819 899, Email: thanhnt@taichinh.daklak.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh và công tác thanh tra tài chính.

- Là người phát ngôn của Sở.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Tài chính Hành chính - Sự nghiệp và Thanh tra Sở.

- Tham gia Hội đồng Xổ số kiến thiết.

- Theo dõi tình hình ngân sách các huyện: Cư Kuin, Krông Ana, Buôn Đôn và Ea Súp.

3. Đồng chí Vũ Đình Vinh - Phó Giám đốc: ĐT. 0262.3 699 799, Email: vinhvd@taichinh.daklak.gov.vn

  - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và công tác hành chính quản trị, chi tiêu tài chính của Sở.

- Trực tiếp phụ trách phòng Tài chính Đầu tư và Văn phòng Sở.

- Theo dõi tình hình ngân sách các huyện: Ea H’leo, Krông Búk, Cư M’gar, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ.

4. Đồng chí Lê Danh Thắng - Phó Giám đốc: ĐT. 0262.3 840 958, Email: thangld@taichinh.daklak.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý Giá - công sản và công tác quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

- Trực tiếp phụ trách phòng Quản lý Giá - Công sản và phòng Tài chính Doanh nghiệp.

- Tham gia các Hội đồng đấu giá đất, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

- Tham gia Ban đổi mới Doanh nghiệp.

- Theo dõi tình hình ngân sách các huyện Krông Pắk, Ea Kar, M’Đrắk, Lắk, và Krông Bông;

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn