Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
14 kết quả được tìm thấy
 
Tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 10/03/2020

Ngày hiệu lực: 10/03/2020

Về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 24/06/2019

Ngày hiệu lực: 25/06/2019

Yêu cầu báo cáo kết quả Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ngày ban hành: 11/01/2019

Ngày hiệu lực: 11/01/2019

về việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau

Ngày ban hành: 24/12/2018

Ngày hiệu lực: 24/12/2018

Khen thưởng cho cá nhân đạt thành tích trong Hội thi Tin học khối cán bộ công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

Ngày ban hành: 29/11/2018

Ngày hiệu lực: 29/11/2018

Về việc khen thưởng đối với tập thể và cá nhân phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố năm 2017

Ngày ban hành: 04/04/2018

Ngày hiệu lực: 04/04/2018

Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 02/01/2018

Ngày hiệu lực: 02/01/2018

Hướng dẫn thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017

Ngày ban hành: 28/12/2017

Ngày hiệu lực: 28/12/2017

V/v hướng dẫn vận hành song song hai hệ thống TABMIS2017 và TABMIS2018

Ngày ban hành: 19/12/2017

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền ngân sách địa phương áp dụng cho TABMIS

Ngày ban hành: 07/12/2017

Ngày hiệu lực: 07/12/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn