Bộ giải pháp công nghệ phòng chống Dịch Covid-19 trong tình hình mới (14/05/2021)

 PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch cài đặt các ứng dụng của bộ giải pháp và luôn bật trong suốt quá trình làm việc và khi tới nơi công cộng; hướng dẫn, vận động người thân trong gia đình cài đặt và sử dụng ứng dụng, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu với việc khai báo y tế điện tử trên các ứng dụng của bộ giải pháp và việc quét mã QR Code khi ra vào cơ quan và các địa điểm công cộng

Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc mở ứng dụng Bluezone, tuân thủ yêu cầu quét mã QR Code khi ra vào các điểm công cộng.

Trách nhiệm của bảo vệ trụ sở kiểm tra, giám sát và đảm bảo khách đến thăm, làm việc tại trụ sở thực hiện quét mã QR trước khi được đi vào trụ sở.

Trách nhiệm của người quản lý, người sử dụng lao động yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Thực hiện việc treo/dán các mã QR Code tại điểm ra vào trụ sở để người lao động, khách đến thăm và làm việc có thể quét mã khi ra vào.  Thực hiện đặt bộ giải pháp cho bản thân và yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt,sử dụng ứng dụng, tuân thủ việc quét mã QR Code bắt buộc khi ra vào trụ sở làm việc.

Tài liệu hướng dẫn kèm theo

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn