Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả (25/03/2020)

      Ngày 20 tháng 3 năm 2020 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BYT về việc ban hành ""Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách san trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả.

    Chi tiết Văn bản kèm theo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn