Thông báo số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố (24/04/2020)

Sở Y tế Đắk Lắk (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh) Thông báo cập nhật số điện thoại đường dây nóng xử lý các thông tin liên quan đến phòng chống Covid-19 của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn trên địa bàn.

TT 

Đơn vị

Số điện thoại đường dây nóng

Người phụ trách

I

Thành phố Buôn Ma Thuột

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố

0905776739

Đoàn Ngọc Thượng

 

Trưởng Phòng Y tế

0974983979

Hoàng Văn Phong

 

Giám đốc BVĐK TP

0905307407

Y Lâm Niê

 

Giám đốc TTYT

0914032880

Võ Minh Hùng

 

Trưởng khoa TN-TTYT

0913777649

Đặng Ngọc Sơn

1

Phường Tân Tiến

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0914072715

Nguyễn Đình Ninh

 

Trạm Y tế

0903521565

Lê Hùng Hậu

2

Xã Hòa Xuân

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905920750

Nguyễn Đức Thuận

 

Trạm Y tế

0986142463

Vũ Thế Hiển

3

Phường Tự An

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0914001068

Nguyễn Xuân Nở

 

Trạm Y tế

0915449025

Lê Thị Hồng Thúy

4

Xã Hòa Khánh

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0906134782

Hoàng Minh Lụa

 

Trạm Y tế

0373909424

H’ Lip

5

Phường Thành Công

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0984345672

Phan Hữu Trí

 

Trạm Y tế

0944776696

Đỗ Minh Hải

6

Phường Tân Hòa

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

02623501504

Bạch Hân

 

Trạm Y tế

0976557583

Chu Thị Liễu

7

Phường Thành Nhất

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0914610002

Lê Thị Loan

 

Trạm Y tế

0906552178

Nguyễn Đức Quang

8

Phường Tân Thành

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0986015434

Hách Xuân Vinh

 

Trạm Y tế

0986005588

Trần Thị Bích Hà

9

Phường Thắng Lợi

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905096634

Huỳnh Thanh Hương

 

Trạm Y tế

0327185544

Nguyễn Văn Tư

10

Phường Tân Lợi

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0986675588

Lê Anh Tuấn

 

Trạm Y tế

0364433887

Nguyễn Bích Uyên Thụy

11

Phường Tân Lập

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0989161419

Nguyễn Minh Đức

 

Trạm Y tế

0973303505

Phan Thị Vân

12

Xã Hòa Thắng

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0913864848

Nguyễn Thị Loan

 

Trạm Y tế

0905199412

Hoàng Văn Hùng

13

Phường Khánh Xuân

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905803869

Nguyễn Đình Chung

 

Trạm Y tế

0934767000

Võ Minh Sử

14

Xã Cư Ebur

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0914304304

Nguyễn Mạnh Hà

 

Trạm Y tế

0914111070

 Lê Quang Tâm

15

Phường Ea Tam

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905219779

Phạm Tân

 

Trạm Y tế

0982857428

Trần Thị Phương Thu

16

Xã Ea Kao

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0914098141

Phan Văn Trường

 

Trạm Y tế

0986367385

Nguyễn Đình Thảo

17

Xã Hòa Phú

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905059981

Từ Văn Hợi

 

Trạm Y tế

0986435007

Trương Thị Bích

18

Xã Hòa Thuận

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905264343

Lê Xuân Nam

 

Trạm Y tế

0934713007

Huỳnh Thị Thu Thảo

19

Phường Thống Nhất

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0914585848

Trịnh Như Ngọc

 

Trạm Y tế

0972914694

Đỗ Thị Ngọc

20

Xã Ea Tu

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905192278

Nguyễn Hữu Vượng

 

Trạm Y tế

0905547072

Trần Thị Minh Hiếu

21

Phường Tân An

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0988131070

Chu Văn Việt

 

Trạm Y tế

0909570190

Ngô Anh Vũ

II

Thị xã Buôn Hồ

 

 

 

Chủ tịch UBND thị xã

0905.004.447

Phạm Phú Lộc

 

Phó Chủ tịch UBND thị xã

0903579798

Nguyễn Thanh Tùng

 

Trưởng Phòng Y tế

0903.579.798

Y Swen Niê

 

Giám đốc TTYT

0905.415.754

Y Biêu MLô

1

Xã Ea Drông

 

Ban chỉ đạo

0355.061.646

H’ Blỗn Niê Kriêng

 

Trạm Y tế

0986.450.688

H’YÔK Ayun

2

Xã Ea Blang

 

Ban chỉ đạo

0988.859.357

Trần Chí Trực

 

Trạm Y tế

0906.603.147

Dương Thị Thanh Nhàn

3

Xã Ea Siên

 

Ban chỉ đạo

0913.448.045

Nguyễn Văn Minh

 

Trạm Y tế

0982.269.134

Nông Văn Chài

4

Xã Cư Bao

 

Ban chỉ đạo

0914.462.277

Phạm Ngọc Tiên

 

Trạm Y tế

0914.741.489

Y Sam Ayun

5

Xã Bình Thuận

 

Ban chỉ đạo

0912.795.665

Nguyễn Hữu Đông

 

Trạm Y tế

0978.886.679

Phan Thái Hoàng

6

Phường An Lạc

 

Ban chỉ đạo

0919.475.665

H’ Thúy Mlô

 

Trạm Y tế

0905.139.982

Nguyễn Hữu Đức Hùng

7

Phường An Bình

 

Ban chỉ đạo

0971.865.178

Bùi Thị Nguyên Thủy

 

Trạm Y tế

0905.944.714

Lê Xuân Hiệu

8

Phường An Đạt Hiếu

 

Ban chỉ đạo

0905.191.424

Đào Tấn Đồng

 

Trạm Y tế

0399.257.949

Trần Thị Kim Lan

9

Phường An Đoàn Kết

 

Ban chỉ đạo

0986.995.054

Bùi Thị Kim Phương

 

Trạm Y tế

0905.224.836

Nguyễn Văn An

10

Phường Thiện An

 

Ban chỉ đạo

0973.837.272

Huỳnh Kim Đông

 

Trạm Y tế

0833.216.579

Đỗ Thị Xuyến

11

Phường Thông Nhất

 

Ban chỉ đạo

0979.873.729

Đinh Quốc Hùng

 

Trạm Y tế

0978.055.162

Trương Thị Kim Liên

12

Phường Bình Tân

 

Ban chỉ đạo

0905.005.357

Ngô Việt Nghĩa

 

Trạm Y tế

0935.287.434

Trần Thanh Tâm

III

Huyện Krông Bông

 

 

 

 Chủ tịch UBND huyện

0913.471.002

Lê Văn Long

 

 PCT UBND huyện

0906.575.878

Đinh Văn Long

 

Giám đốc TTYT

0914 377 716

Trần Thanh Hải

 

Trưởng Phòng Y tế

0918.378.477

Hồ Thị Thu Vân

1

Xã Yang Mao

 

 

 

Ban chỉ đạo

0942.616.464

Trần Kim Phụng

 

Trạm Y tế

039.4753.123

Nguyễn Viết Nhật

2

Xã Cu Đrăm

 

 

 

Ban chỉ đạo

02628.555.567

Nguyễn Văn Trung

 

Trạm Y tế

038.997.5957

Lê Văn Giáo

3

 Xã Cu Pui

 

 

 

Ban chỉ đạo

0987.574.809

Nguyễn Thanh Tâm

 

Trạm Y tế

0984.956.310

Trương Văn Bảo

4

Xã Hòa Phong

 

 

 

Ban chỉ đạo

0985.299.292

Nguyễn. N. Đồng

 

Trạm Y tế

0962.269.747

H’Ber KPơi

5

Xã Hòa Lễ

 

 

 

Ban chỉ đạo

0982.323.280

Phan Thanh Sa

 

Trạm Y tế

948.757588

Trần Văn Lộc

6

 Xã Hòa Sơn

 

 

 

Ban chỉ đạo

0979.353.819

Nguyễn Đình Sâm

 

Trạm Y tế

0987.751673

Nguyễn Thị Trinh

7

Xã Ea Trui

 

 

 

Ban chỉ đạo

0906.552.778

Nguyễn Văn Dương

 

Trạm Y tế

0985.746.847

Nguyễn Đức Tâm

8

Xã Yang Reh

 

 

 

Ban chỉ đạo

0979.327.753

Võ Tấn Trực

 

Trạm Y tế

986.871727

Võ Thanh Dũng

9

TT Krông Kmar

 

 

 

Ban chỉ đạo

0966.337.282

Vũ Xuân Triều

 

Trạm Y tế

0985.194.979

Đỗ Thị Thanh Hương

10

Xã Khuê Ngọc Điền

 

 

 

Ban chỉ đạo

0355.757.199

Lê Hùng Phi

 

Trạm Y tế

0949.237.090

Hồ Thị Hoàn

11

Xã Hòa Tân

 

 

 

Ban chỉ đạo

0949.271.972

Lương Hiên

 

Trạm Y tế

0944.317.746

Đặng Xuân Bản

12

Xã Cư Kty

 

 

 

Ban chỉ đạo

0389.909.379

Trần Văn Minh

 

Trạm Y tế

0978.046.815

Nguyễn Văn Hai

13

Xã Hòa Thành

 

 

 

Ban chỉ đạo

0986.952.815

Nguyễn Đình Son

 

Trạm Y tế

0984.477.287

Nguyễn Quang Thanh

14

Xã Dang Kang

 

 

 

Ban chỉ đạo

0989.786.047

Nguyễn Văn Hiệp

 

Trạm Y tế

349.809924

Trần Thị Thanh Việt

VI

Huyện Ea Súp

 

Chủ tịch UBND huyện

914099190

Nguyễn Văn Đông

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

905092324

Nguyễn Văn Nhiệm

 

Phó CVP UBND huyện

946549797

Bùi Tiến Hoạt

 

Phòng Y tế

979430261

Trần Văn Phước

 

Trung tâm Y tế

839724444

Bs Nguyễn Thị Lý

1

Thị trấn Ea Sup

 

 

 

Ban chỉ đạo

918722826

Trần Hải Long

 

Trạm Y tế

372480433

Đào Thị Thu Liên

2

Xã Ea lê

 

 

 

Ban chỉ đạo

905418469

Nguyễn Văn Hoa

 

Trạm Y tế

827556889

Bùi Thị Quý

3

Xã CuKbang

 

 

 

Ban chỉ đạo

375002870

Cao Thanh Hoài

 

Trạm Y tế

988805715

Hoàng Văn bảy

4

Xã Ea Rốc

 

 

 

Ban chỉ đạo

982415774

Đinh Xuân Đồng

 

Trạm Y tế

987715850

Ma Thế Thừa

5

Xã IaJ Loi

 

 

 

Ban chỉ đạo

905214572

Phạm Thanh Long

 

Trạm Y tế

342302713

Đinh Thị Thanh Hoa

6

Xã IaRVê

 

 

 

Ban chỉ đạo

902820167

Lê Văn Hoàng Lâm

 

Trạm Y tế

978457739

Phạm Thị Bình

7

Xã Ea Bung

 

 

 

Ban chỉ đạo

917985623

Bùi Đức Hạnh

 

Trạm Y tế

982098323

Trần Thị Thu Hường

8

Xã YaT Mốt

 

 

 

Ban chỉ đạo

989448045

Phương Khánh Giang

 

Trạm Y tế

942840077

Nguyễn Thị Huyền

9

Xã CưmLan

 

 

 

Ban chỉ đạo

947992736

Nguyễn Xuân Hà

 

Trạm Y tế

943922323

Y Đavid Siu

10

Xã la Lốp

 

 

 

Ban chỉ đạo

975556739

Đoàn Minh Thuận

 

Trạm Y tế

982915757

Lê Quang Mạnh

V

Huyện Krông Ana

 

Chủ tịch UBND huyện

0903 537574

Võ Đại Huế

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

0916 325679

Nguyễn Minh Đông

 

Phòng Y tế

0905 050586

H Năm Niê

1

Xã Dray Sáp

 

 

 

Ban chỉ đạo

0982 254748

Vũ Xuân Tiện

 

Trạm Y tế

0344 248279

H Măng Niê

2

Xã Ea Na

 

 

 

Ban chỉ đạo

0367 876109

H Duyên Ksơr

 

Trạm Y tế

0916 407426

Nguyễn Thị Sim

3

Xã Ea Bông

 

 

 

Ban chỉ đạo

0906 521177

Nguyễn Xuân Khu

 

Trạm Y tế

0944 057585

Y Pút Byã

4

Thị trấn Buôn Trấp

 

 

 

Ban chỉ đạo

0911 308786

Trịnh Thành Đô

 

Trạm Y tế

0914 546929

Nay Ngọc Chính

5

Xã Quảng Điền

 

 

 

Ban chỉ đạo

0977 875877

Lê Văn Kiên

 

Trạm Y tế

0977 667260

Nguyễn Đăng Bách

6

Xã Bình Hòa

 

 

 

Ban chỉ đạo

0974 303020

Lê Như Diệu

 

Trạm Y tế

0973 519902

Nguyễn Thị Chung

7

Xã Băng ADrênh

 

 

 

Ban chỉ đạo

0986 224818

Nguyễn Minh Thu

 

Trạm Y tế

0976 487444

Đinh Thị Kim Phương

8

Xã Dur Kmăl

 

 

 

Ban chỉ đạo

0983 684779

Trần Quốc Toàn

 

Trạm Y tế

0977 470810

Võ Hương

VI

Huyện Cư Mgar

 

Chủ tịch UBND huyện

0905.139.752

Trương Văn Chỉ

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

0988.454.560

Y Wem HWing

 

Giám đốc TTYT huyện

0905.364.037

Bùi Nam Ơn

 

Trưởng Phòng Y tế

0917.985.857

Phạm Văn Thanh

1

TT Quảng Phú

 

 

 

Ban chỉ đạo

0914.303.858

Hoàng Xuân Hồng

 

Trạm Y tế

0987.106.827

Lê Thị Lan

2

Xã Quảng Tiến

 

 

 

Ban chỉ đạo

0941.621.155

Phạm Trung Kiên

 

Trạm Y tế

0987.621.594

Nguyễn Viết Lý

3

Xã Quảng Hiệp

 

 

 

Ban chỉ đạo

0905.952.603

Ngô Minh Đức

 

Trạm Y tế

0976.122.002

Nguyễn Ngọc Hoàng

4

Xã Cư Suê

 

 

 

Ban chỉ đạo

0914.411.355

Đặng Văn Hoan

 

Trạm Y tế

0987.704.121

Triệu Văn Tuấn

5

Xã Ea Mnang

 

 

 

Ban chỉ đạo

0905.835.834

Nguyễn Tuấn Anh

 

Trạm Y tế

0984.998.896

Nguyễn Thị Huệ

6

Xã Cuôr Đăng

 

 

 

Ban chỉ đạo

0982.564.667

Hứa Chấn Trí

 

Trạm Y tế

0353.003.370

Y Djớt Êban

7

Xã Ea Drơng

 

 

 

Ban chỉ đạo

0905.157.670

Lê Minh Hòa

 

Trạm Y tế

0358.927.869

Y Nin Êban

8

TT Ea Pôk

 

 

 

Ban chỉ đạo

0976.347.676

Bùi Thanh Thịnh

 

Trạm Y tế

0978.629.371

Y Dhin Kbuôr

9

Xã Ea Kpam

 

 

 

Ban chỉ đạo

0943.740.076

Nguyễn Huy Anh

 

Trạm Y tế

0384.033.836

Trương Hồng Vân

10

Xã Cư Mgar

 

 

 

Ban chỉ đạo

0963.474.753

Y Noen Niê

 

Trạm Y tế

0346.532.367

Trần Thị Mai

11

Xã Cư DliêMnông

 

 

 

Ban chỉ đạo

0983.538.504

Nguyễn Đình Hiền

 

Trạm Y tế

0964.141.896

Vương Thị Nga

12

Xã Ea Tul

 

 

 

Ban chỉ đạo

0905.291.301

Bùi Trọng Nghĩa

 

Trạm Y tế

0985.780.735

Y Son Niê

13

Xã Ea Hđing

 

 

 

Ban chỉ đạo

0908.402.986

Nguyễn Hữu Nhất

 

Trạm Y tế

0986.242.015

Y Tem HWing

14

Xã Ea Mdroh

 

 

 

Ban chỉ đạo

0948.795.577

Trần Viết Lai

 

Trạm Y tế

0972.914.994

Nông Văn Sáng

15

Xã Ea Tar

 

 

 

Ban chỉ đạo

0989.541.469

Y Thôn Niê

 

Trạm Y tế

0932.460.724

Đặng Sỹ Mỹ Linh

16

Xã Ea Kiết

 

 

 

Ban chỉ đạo

0942.547.779

Nguyễn Đình Hiệp

 

Trạm Y tế

0978.895.568

Nguyễn Thị Hiền

17

Xã Ea Kuêh

 

 

 

Ban chỉ đạo

0964.560.303

Bùi Huy Hùng

 

Trạm Y tế

0367.747.091

Y Ngê Kbuôr

VII

Huyện  M’Đrắk

 

Chủ tịch UBND huyện

0982.931.106

Hòa Quang Khiêm

 

Giám đốc TTYT huyện

0905.384.099

Lê Thị Thuỷ

 

Trưởng Phòng Y tế

0974.563.803

Nguyễn Thị Đào

1

TT MĐrắk

 

 

 

Chủ tịch UBND TT

0914.168.128

Nguyễn Đức Thảo

 

Ban chỉ đạo

0914.168.128

Nguyễn Đức Thảo

 

Trạm Y tế

0962.784.579

Phạm Thị Bích Phượng

2

Xã Cư M'ta

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0982.125.221

Bùi Minh Trí

 

Ban chỉ đạo

0984.500.795

Bùi Văn Khang

 

Trạm Y tế

0905.011.976

Lê Ngọc Hoàng

3

Xã Cư Króa

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0988.719.599

Trấn Tiến Ngôn

 

Ban chỉ đạo

0979.427.620

Trần Văn Kiên

 

Trạm Y tế

0978.664.007

Lưu Thị Ngọ

4

Xã Cư Prao

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0905.05.47.69

Nhữ Văn Khỏe

 

Ban chỉ đạo

0905.05.47.69

Nhữ Văn Khỏe

 

Trạm Y tế

0963.974.839

H Nhan Niê

5

Xã Ea Lai

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

262.3704416

Võ Đức Nhân

 

Ban chỉ đạo

262.3704416

Võ Đức Nhân

 

Trạm Y tế

0963.803.499

Y Sép Niê

6

Xã Ea H'Mlay

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0984.345.237

Hồ Tiến Quảng

 

Ban chỉ đạo

0942.863.263

Đặng Văn Anh

 

Trạm Y tế

0989.140.981

Vi Văn Đại

7

Xã Ea’MDoal

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0978.441.175

Chu Minh Thanh

 

Ban chỉ đạo

0975.059.977

Hoàng Anh Báu

 

Trạm Y tế

0869.520.636

Nguyễn Thị Thắm

8

Xã EaPil

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0974.356.291

Vũ Văn Lương

 

Ban chỉ đạo

0974.356.291

Vũ Văn Lương

 

Trạm Y tế

0975.101.789

Nguyễn Thị Minh Hiền

9

Xã Ea Riêng

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0396.134.446

Phạm Vĩnh Hồng

 

Ban chỉ đạo

02623.704.141

Phạm Vĩnh Hồng

 

Trạm Y tế

0982.399.167

Trần Thị Thanh

10

Xã Ea Trang

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0985.548.843

Y Đôi Niê

 

Ban chỉ đạo

0985.548.843

Y Đôi Niê

 

Trạm Y tế

0374.514.288

Y Nghin Niê

11

Xã Krông Á

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0914.507.679

Hòa Quang Trường

 

Ban chỉ đạo

0982.232.045

Nguyễn Thị Mai

 

Trạm Y tế

0356.869.749

Trịnh Thị Thu Thảo

12

Xã Krông Jing

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

398.104748

Y Tăng Niê

 

Ban chỉ đạo

398.104748

Y Tăng Niê

 

Trạm Y tế

852322227

Phạm Công Lệ

13

Xã Cư San

 

 

 

Chủ tịch UBND xã

0989.331.630

Phạm Đăng Đảng

 

Ban chỉ đạo

0989.331.630

Phạm Đăng Đảng

 

Trạm Y tế

0979.673.670

Hồ Đức Hành

VIII

Huyện Krông Pắc

 

Phó CT UBND huyện

0914 722 679

Ngô Thị Minh Trinh

 

Trưởng Phòng Y tế

0914 587 747

Võ Anh Tiến

1

Xã Hòa Đông

 

 

 

Ban chỉ đạo

0986 116 565

Nguyễn Đình Vượng

 

Trạm Y tế

0941 294 769

Lê Thị Minh Thảo

2

Xã EaKnuêk

 

 

 

Ban chỉ đạo

0935 197 447

Nguyễn Xuân Hưng

 

Trạm Y tế

0916.875.888

Nguyễn Ngọc Minh

3

Xã EaKênh

 

 

 

Ban chỉ đạo

0903 515 029

Trần Thành Vinh

 

Trạm Y tế

0396 106 247

Hoàng Thị Hương

4

Xã EaYông

 

 

 

Ban chỉ đạo

0392 087 850

Y Núc Byă

 

Trạm Y tế

0869 520 613

 Nguyễn Gia An

5

Thị trấn Phước An

 

 

 

Ban chỉ đạo

 0984 652 948

Trịnh Xuân Khéo

 

Trạm Y tế

0914 408 489

Hồ Văn Cường  

6

Xã Hòa An

 

 

 

Ban chỉ đạo

0913.862.860

Nguyễn Xuân Hải

 

Trạm Y tế

0973.171.539

Lê Hồng Lợi

7

Xã Ea Hiu

 

 

 

Ban chỉ đạo

0905 307 288

Lê Anh Hùng

 

Trạm Y tế

0348.266.435

Nguyễn Thị Kim Chung

8

Xã Hòa Tiến

 

 

 

Ban chỉ đạo

0969 342 434

Nguyễn Văn Thật

 

Trạm Y tế

0986 334 763

Hồ Hữu Hải

9

Xã Tân Tiến

 

 

 

Ban chỉ đạo

0903 551988

Võ Hồng Khanh

 

Trạm Y tế

0983.524.496

Nguyễn Trung Cường

10

Xã EaUy

 

 

 

Ban chỉ đạo

0977 647 255

Ngô Giáo

 

Trạm Y tế

0345 936 809

Phan Thị Liêm

11

Xã EaYiêng

 

 

 

Ban chỉ đạo

0984 345 699

Nguyễn Văn Hùng

 

Trạm Y tế

0987.504.667

Trần Minh Cảnh

12

Xã EaPhê

 

 

 

Ban chỉ đạo

0977 092 809

Lê Văn Chương

 

Trạm Y tế

0914 294 023

Bùi Văn Việt

13

Xã EaKuăng

 

 

 

Ban chỉ đạo

0389 950368

Tô Hồng Kiểm

 

Trạm Y tế

0971.517.170

H’ Jih Niê

14

Xã Krông Buk

 

 

 

Ban chỉ đạo

0982 060 644

Mai Kim Huệ

 

Trạm Y tế

0986.667.509

Ngô Gia Quyết

15

Xã EaKly

 

 

 

Ban chỉ đạo

0988 339 954

Nguyễn Hải Sâm

 

Trạm Y tế

0903.168.707

Tạ Thị Thanh Mỹ

16

Xã Vụ Bổn

 

 

 

Ban chỉ đạo

0387.321.895

Lê Viết Nhượng

 

Trạm Y tế

0984 64 69 69

Lê Thị Sữu

IX

Huyện Krông Búk

 

Giám đốc TTYT

0932.621.888

Trần Thuận

1

Xã Pơng Drang

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0919.247.147

Chu Vũ Lâm

 

Trạm Y tế

0987.043.512

Huỳnh Duy Hùng

2

Xã Cư Né

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0909.946.447

Lục Duy Phương

 

Trạm Y tế

0943.328.485

Y Alun Mlô

3

Xã Cư Pơng

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0983.423.330

Trần Thành

 

Trạm Y tế

0972.116.024

H Luế AJun

4

Xã Tân Lập

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

913.484078

Nguyễn Văn Nam

 

Trạm Y tế

0901.203.818

Lê Thị Phương Tâm

5

Xã Ea Ngai

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0904.456.121

Nguyễn Trọng Lâm

 

Trạm Y tế

0905.064.047

Nguyễn Thị Vân

6

Xã Chư Kbô

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0947.223.839

Nguyễn Văn Huệ

 

Trạm Y tế

0985.861.404

Đinh Thị Tiềm

7

Xã Ea Sin

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0978.354.485

Phạm Văn Tráng

 

Trạm Y tế

0975.007.022

Y Kê Niê

X

Huyện Cư Kuin

 

Chủ tịch UBND huyện

0913.655.125

Võ Tấn Huy

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

0903.116.316

Y Ngon Niê

 

TTYT huyện

0903.521.965

Nguyễn Khắc Dũng

1

Xã Dray Bhăng

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0913.512.135

Nguyễn Đức Hanh

 

Trạm Y tế

0905.704.595

Đậu Thế Hùng

2

Xã Hòa Hiệp

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905.441.177

Đinh Công Thiện

 

Trạm Y tế

0932.411.971

H’ Mô Ly Ayun

3

Xã Ea Ktur

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0976.288.214

Nguyễn Văn Kiên

 

Trạm Y tế

0905.351.566

Nguyễn Thị Bích Thủy

4

Xã Ea Tiêu

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0909.846.246

Lê Phước Toàn

 

Trạm Y tế

0947.300.505

H’Jan Niê

5

Xã Cư Êwi

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0982.116.912

Nguyễn Quốc Viện

 

Trạm Y tế

0702.577.979

Hà Hữu Năm

6

Xã Ea Ning

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0903.507.508

Trịnh Hoàng Sơn

 

Trạm Y tế

0946.157.474

Nguyễn Thị Minh Dần

7

Xã Ea Bhốk

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0888.994.747

Nguyễn Minh Lộc

 

Trạm Y tế

0941.436.595

Đoàn Thị Hồng Cúc.

8

Xã Ea Hu

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0942.898.179

Nguyễn Kim May

 

Trạm Y tế

0936.021.365

Nguyễn Huy Hoàng

XI

Huyện Ea Kar

 

Chủ tịch UBND huyện

0905.149968

Nguyễn Văn Hà

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

0916.126979

Lê Đình Chiến

 

Trưởng Phòng Y tế

088.617579

Trần Bình Gấm

 

Giám đốc TTYT

0769.126999

Đỗ Xuân Lộc

 

Phó CVP HĐND-UBND

0986.8386011

Bùi Sơn Tùng

1

Xã Cư Huê

 

 

 

Trưởng BCĐ CoVid-19 xã

0847.467599

Nguyễn Bá Ngự

 

Phó BCĐ thường trực xã

0825.143179

Đào Xuân Giáp

2

Xã Xuân Phú

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0983.104093

Đào Đức Hoàn

 

Trạm Y tế

0942.274748

Nguyễn Thị Nga My

3

Xã Ea Kmut

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0969.007005

Bùi Duy Hải

 

Trạm Y tế

0965648959

Phan Nguyệt Văn

4

Xã Cư Ni

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0948.498989

Nhữ Đình Tuyến

 

Trạm Y tế

0934.962662

Nguyễn Thanh Bình

5

Xã Ea Ô

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905.319853

Võ Huy Khôi

 

Trạm Y tế

0947.193377

Nguyễn Duy Hải

6

Xã Cư Elang

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905.316547

Lê Quảng Dương

 

Trạm Y tế

0978.766838

Ngân Thị Hà

7

Xã Cư Bông

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0978.337575

Nguyễn Văn Vỹ

 

Trạm Y tế

0983.479885

Nguyễn Ngọc Hoàn

8

Xã Cư Yang

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0978.881007

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Trạm Y tế

0983.539418

Hà Văn Hào

9

Xã Cư Prông

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0985.758094

Nhừ Ngọc Tuyến

 

Trạm Y tế

0941.435859

Phạm Văn Sơn

10

Xã Ea Tyh

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0973.178822

Phạm Đình Văn

 

Trạm Y tế

0982.429577

Nhữ Đình Hiếu

11

Thị Trán Ea Knóp

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0935.879018

Phạm Ngọc Tăng

 

Trạm Y tế

0977.52678

Nguyễn Thị Thêm

12

Xã Ea Sar

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0947.326326

Nguyễn Tấn Lượng

 

Trạm Y tế

0393.315868

Nông Văn Tuấn

13

Xã Ea Sô

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0944.738488

Nguyễn Xuân Hữu

 

Trạm Y tế

0394.997556

Vương Thị Liễu

14

Xã Ea Đar

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0944.656168

Nguyễn Thanh Huấn

 

Trạm Y tế

088.56253599

Trịnh Thị Huệ

15

Thị Trấn Ea Kar

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0946.756979

Nguyễn Thanh Bình

 

Trạm Y tế

0978.754585

Ngô Thị Đắc Nguyên

16

Xã Ea Pal

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0366.953759

Nguyễn Cảnh Toán

 

Trạm Y tế

0989.465636

Đinh Đức Thiện

XII

Huyện Krông Năng

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

0905226388

Trần Minh Châu

 

Trưởng Phòng Y tế

0854044447

Lê Văn Hồng

 

Giám đốc TTYT

0941474455

Trần Ngọc Anh

1

Thị trấn Krông Năng

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0972 010 765

Đinh Văn khiêm

 

Trạm Y tế

0327738942

Y Ba ben Mlô

 

Xã Phú Xuân

 

 

2

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0986 037 474

Lê Đình Chủng

 

Trạm Y tế

0366176189

Hoàng Văn Vĩnh

 

TYT 49

0858326779

Nguyễn VănTiến

3

Xã Ea Tam

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0987 641 933

Hoàng Văn Hoan

 

Trạm Y tế

0977571090

Nông Văn Cương

4

Xã Ea Tóh

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905 336 227

Trần Thái Thạnh

 

Trạm Y tế

0986950478

Bế Ích Tựu

5

Xã Ea Tân

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0843 151 080

Phan Văn Trong

 

Trạm Y tế

0942760447

Lê Đình Nam

6

Xã Cư Klông

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0937 519 351

Nguyễn Văn Thắng

 

Trạm Y tế

0937518555

Phan Thế Hùng

7

Xã  Ea Pup

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0818 949 033

Nguyễn Thị Nhung

 

Trạm Y tế

0979181599

Trương Văn Phúc

8

Xã Ea Dáh

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905 131 418

Đinh Xuân Hạnh

 

Trạm Y tế

0982473356

Trần Văn Hiển

9

Xã Phú Lộc

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905 546 972

Trần Văn Bảo

 

Trạm Y tế

0989884701

Huỳnh Văn Ngọc

10

Xã ĐLyêa

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0942 992 799

Y Teo Ml ô

 

Trạm Y tế

0978841746

Y Thiêm Mlô

11

Xã Tam Giang

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0908 774 044

Lê Đức Lộc

 

Trạm Y tế

905921018

Nguyễn Hải Thịnh

12

Xã Ea Hồ

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0989 434 680

Huỳnh Kim Dũng

 

Trạm Y tế

0387072101

H Linh Niê

XIII

Huyện Ea H'Leo

 

Chủ tịch UBND huyện

0914 010 392

Lê Thăng Long

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

0914 042 692

Đoàn Tử Minh

1

Thị trấn Ea Đrăng

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0982 123 219

Trương Văn Đức

 

Trạm Y tế

0905 084 829

Nguyễn Thị Anh Trang

2

Xã Ea Ral

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0986 137 259

Ngô Đăng Dung

 

Trạm Y tế

0989 463 611

Trần Văn  Cẩn

3

Xã Ea H’Leo

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0984 949 658

Mai Văn Thắng

 

Trạm Y tế

0982 773 589

Trần Văn Hiệu

4

Xã Cu AMung

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0963 234 363

Nguyễn Thành Trung

 

Trạm Y tế

0988 154 801

Doãn Bá Nhật

5

Xã Ea Wy

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0984 180 181

Nông Văn Thiết

 

Trạm Y tế

0976 134 560

Quách Thị Diễm Chi

6

Xã Cư Mốt

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0905 460 008

Huỳnh Trọng Văn

 

Trạm Y tế

0985 938 633

Lê Thị Yến

7

Xã Ea Nam

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0366 499 978

Nguyễn Văn Nhiệm

 

Trạm Y tế

0978 137 259

Hoàng Thị Huế

8

Xã Ea Khal

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0399 809 733

Nguyễn Thị Thúy Phương

 

Trạm Y tế

0967 147 333

Nguyễn Đình Phương

9

Xã Ea Tir

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0968 726 633

Đinh Xuân Hùng

 

Trạm Y tế

0972 433 303

Nguyễn Đức Duy

10

Xã Dliê Yang

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0988 258 931

Ksơr Y Thông

 

Trạm Y tế

0989 868 447

Kpă Hạnh

11

Xã Ea Hiao

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0978 724 414

Nguyễn Xuân Trọng

 

Trạm Y tế

0989 983 692

Nguyễn Kim Chiến

12

Xã Ea Sol

 

 

 

Ban Chỉ đạo PC dịch Covid

0984 145 677

Ksơr Gruh

 

Trạm Y tế

0985 125 923

Hoàng Nghiệt

XIV

Huyện Buôn Đôn 

 

Chủ tịch UBND huyện

0914081845

Nguyễn Như Bút

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

0909909962

Y Si Thắt Ksơr

 

Chánh VP UBND huyện

0986305858

Tạ Văn Hợp

 

Phó Chánh VP UBND huyện

0935193559

Đinh Tiên Kha

 

Trưởng Phòng Y tế

0363688298

Trần Thị Mai Thu

 

Phó GĐ Trung tâm Y tế

0909315265

Đoàn Quốc Đỉnh

1

Xã Ea Wer

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0973455566

Ngô Thị Lan Anh

 

Phó Trưởng BCĐ Covid-19

0983914122

Y Du

2

Xã Ea Bar

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0947581859

Y Sen Kbuôr

 

UBND xã Ea Bar

0262 3785022

UBND xã

3

Xã Krông Na

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

903525356

Bun Xóm Lào

 

UBND xã

0262 3783018

UBND xã

 

Phó Trưởng BCĐ Covid

358827316

Y Lươm Knul

4

Xã Ea Huar

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

373303937

Đoàn Văn Hưng

 

UBND xã Ea Huar

0262 3783035

UBND xã

5

UBND xã Tân Hòa

 

 

 

UBND xã

0262 3781231

UBND xã

 

Trưởng BCĐ Covid - 19

942172277

Đào Ngọc Toán

 

Phó Trưởng BCĐ Covid - 19

946023116

Hoàng Văn Thu

6

Xã Cuôr Knia

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

985151968

Nguyễn DuyThanh

 

UBND xã CuôrKnia

0262 3785173

UBND xã

7

Xã Ea Nuôl

 

 

 

UBND xã

0262 3784512

UBND xã

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

985151968

Lê Văn Quyết

 

P.Trưởng BCĐ Covid

985634343

Nguyễn Văn Phong

XV

Huyện Lắk

 

Chủ tịch UBND huyện

0903559377

Y Bang Hđơk

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

0903535766

Tô Văn Dũng

 

Giám đốc TTYT

0903580171

Nguyễn Tri Hảo

 

TP KHNV TTYT

0363645676

Đinh Ngọc Sơn

 

CV Phòng Y tế

0905099037

Lê Thị Hoa

1

Xã Yang Tao

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0905254899

Y Thiêm

 

Trạm Y tế

0918377327

Nguyễn Đăng Hà

2

Xã Bông Krang

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0365333284

Y Khiêm

 

Trạm Y tế

0366408518

Y Suân Buôn

3

Thị Trấn Liên Sơn

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0982111088

Phạm Thanh

 

Trạm Y tế

0949312255

H Brah Du

4

Xã Đắk Liêng

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0914774647

Ma Văn Hoàn

 

Trạm Y tế

0374547323

H Nguôm Hmok

5

Xã Buôn Tría

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0983621965

Phạm Văn Thuần

 

Trạm Y tế

0974998205

Phạm Thị Thủy

6

Xã Buôn Triết

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

03899972779

Nguyễn Đăng Trọng

 

Trạm Y tế

0383499618

Lã Quý Thơ

7

Xã Đắk Phơi

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0905338367

Nay Y Ngọc

 

Trạm Y tế

0365206877

H Mhia Je

8

Xã Đắk Nuê

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0905169393

Nguyễn Thanh Hưng

 

Trạm Y tế

0979700885

Đặng Thị Mỹ Hạnh

9

Xã Nam Ka

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0905418507

Đào Quang Long

 

Trạm Y tế

0941480349

Cầm Bá Dung

10

Xã Ea Rbin

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0977705059

Đặng Xuân Kiên

 

Trạm Y tế

0364634265

Y Luyết Buôn Krông

11

Xã Krông Nô

 

 

 

Trưởng BCĐ Covid- 19

0972727500

Hồ Văn Anh

 

Trạm Y tế

0943475738

H Loan Rơ Je

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn