Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong tình hình mới (17/04/2020)

Ngày 17/4/2020 UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Văn bản số 3331/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Văn bản kèm theo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn