Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 - 2025 (11/03/2020)

      Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua Nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 07/01/2016 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo - an ninh - quốc phòng tỉnh Đắk Lắk 5 năm giai đoạn 2016-2020; các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Căn cứ tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ từ năm 2016 đến năm 2019, ước thực hiện năm 2020, dự kiến kết quả thực hiện giai đoạn 2015-2020 chi tiết theo văn bản kèm theo.

Văn bản đính kèm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn