Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản
STT
1 Góp ý về chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện 17/06/2015 21/09/2015
2 Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 06/08/2015 21/11/2015
3 Góp ý Dự thảo Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 26/10/2015 31/12/2015
4 Nghị quyết ban hành quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 12/09/2017 20/09/2017
5 Góp ý Dự thảo về xây dựng "Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 -2020" 24/06/2015 31/12/2015
6 Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử liên thông trên địa ban tỉnh Đắk Lắk 14/05/2015 31/12/2015
7 Góp ý Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương ... 08/05/2015 31/12/2015
8 Quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 04/05/2015 31/12/2015
9 dự thảo 03/10/2017 10/10/2017
10 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 01/09/2017 30/09/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn