Thông báo lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá Bệnh viện đa khoa tỉnh (cũ), số 02 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (21/05/2020)

Sở Tài chính Đắk Lắk thông báo lựa chọn tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với các nội dung như sau:

1. Đơn vị yêu cầu thẩm định giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thông tin cơ bản về tài sản thẩm định giá

Đất và tài sản gắn liền với đất tại số 02 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Bệnh viện đa khoa tỉnh cũ), bao gồm:

a) Đất

- Diện tích khuôn viên đất:                                      42.645 m²

- Cơ cấu quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

+ Đất nhà ở thương mại:                                    18.652,11 m²

+ Đất thương mại, dịch vụ - khách sạn:             7.115,74 m²

+ Đất cây xanh:                                                      2.215,88 m²

+ Đất hạ tầng kỹ thuật:                                             357,18 m²

+ Đất giao thông:                                                 14.304,09 m²

b) Tài sản trên đất

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán:                       84.201.463.279 đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:                   33.167.757.522 đồng

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

c)  Mục đích thẩm định giá: Làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

d) Thời hạn sử dụng đất:

- Đất ở: ổn định lâu dài.

- Đất thuê: 50 năm.

3. Điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá

a) Là tổ chức có chức năng thẩm định giá, hoặc tư vấn xác định giá đất, hoặc định giá bất động sản theo quy định của pháp luật.

b) Có ít nhất 05 thẩm định giá viên (hoặc định giá viên) đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

c) Đã thực hiện dịch vụ thẩm định giá cho ít nhất 02 tài sản có quy mô tương tự hoặc lớn hơn trong thời gian từ năm 2016 trở lại đây; đủ năng lực, kinh nghiệm để tổ chức thực hiện.

4. Hồ sơ yêu cầu

- Hồ sơ năng lực của tổ chức thẩm định giá, trong đó có Danh sách các thẩm định giá viên (hoặc thẩm định viên) đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá (sao y); các hợp đồng tư vấn thẩm định giá có quy mô tương tự hoặc lớn hơn.

- Thư chào giá

- Kế hoạch và các bước triển khai thực hiện (tiến độ thực hiện tối đa là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu thẩm định giá).

- Đối với giá đất: Xác định theo 02 phương pháp (phương pháp so sánh trực tiếp và phương pháp thặng dư).

5. Lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Chỉ định thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ thẩm định giá

a) Địa điểm nộp hồ sơ (hồ sơ dán kín, niêm phong):

Ngoài bìa ghi: Hồ sơ cung cấp dịch vụ thẩm định giá.

Người nhận: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 32A đường Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

(không hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn).

b) Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Chậm nhất 17 giờ ngày 27/5/2020 (hồ sơ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện, hồ sơ gửi đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, trường hợp gửi trực tiếp thì nhận trong giờ làm việc).

c) Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ bà Phạm Nữ Thu Thủy – Chuyên viên phòng Quản lý giá công sản - Sở Tài chính, số điện thoại 0262.3851053, di động: 090 5852329).

Chi tiết phụ lục kèm theo

BBT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn