Liên hệ Liên hệ

Địa chỉ: 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện​ thoại

Vă​n phòng​: 02623.856 630

Vă​n thư​: 02623. 664 747

Ban biê​n tập: 02623. 819 988

Fax: 02623.850 106 - Email: taichinh@daklak.gov.vn 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 32A Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Phone 0262.3856630 – 0262.3819988 Fax 0500.3850106 Email: taichinh@daklak.gov.vn

Cổng thông tin được thiết kế bởi Trung tâm CNTT&TT - Website:http://ictdaklak.vn